Address Kit

Address Kit je kapitola, kde najdete praktické kontakty pro různé situace vybrané na základě zpětných vazeb jednotlivých firem působících na různých místech Jihomoravského kraje. Předáváme Vám tím tedy jejich zkušenosti se službami poskytovanými na jižní Moravě.

Nicméně je zde nutné upozornit na to, že Regionální rozvojová agentura jižní Moravy není odpovědná za služby jako takové, ovšem agentura je toho názoru, že už samotná doporučení jiných zahraničních i domácích firem jsou sama o sobě dostatečným indikátorem kvality.

Závěrem bychom rádi dodali, že vítáme veškeré připomínky k obsahu a struktuře této brožury, která se pravidelně aktualizuje. Pokud tedy máte tipy nebo nápady, které byste nám chtěli sdělit, my i ostatní uživatelé této publikace to velmi uvítáme.