Protestantská

V Brně je mnoho protestantských církví, mezi nimi Československá církev husitská, Baptisté, Adventisté sedmého dne, Církev bratrská, aj.

Snad nejznámějším protestantským kostelem je historický „Červený kostel“ na Komenského náměstí, který patří evangelické církvi Českobratrské. Konají se v něm pravidelné nedělní bohoslužby v 10.00 hod.


Vzhledem k nižšímu zájmu je vhodné se přímo informovat o cizojazyčné bohoslužbě:

• Československá církev husitská, Joštova 7, tel.: +420 532 162 111 nebo
• evangelická církev Českobratrská, Opletalova 6, tel.: +420 542 211 453.

• Metodistická kongregace v Brně
Bohoslužby jsou v češtině, ale pastor a několik dalších členů kongregace mluví anglicky.