Survival Kit

Vážení přátelé, potenciální investoři a obchodní partneři,

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy přichází s aktualizovanou verzí Survival Kitu, který je tvořen již od roku 2002. Survival Kit se stal nejenom užitečným a žádaným nástrojem asistenční pomoci zahraničním investorům a důležitým pomocníkem při propagaci Jihomoravského kraje, ale je nám ctí, že se současně stal i inspirativním nástrojem pro další regiony a subjekty v České republice i v zahraničí.

Za dobu své existence prošel Survival Kit značným obsahovým vývojem, od poskytování základních informací pro firmy, které v Jihomoravském kraji hodlaly umístit svá výrobní a vývojová centra, až po dnešní podobu, kdy se více orientuje na zaměstnance zahraničních společností a možnosti spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi Jihomoravského kraje. V této oblasti vidíme vysoký potenciál, zejména z důvodu dlouhodobého zaměření Jihomoravského kraje na oblast inovací, umocněný stavěnými vědecko-výzkumnými centry regionálního i evropského významu.

Vzhledem ke svému zaměření jsou obsažené texty vysoce odborné, a proto při kompletaci Survival Kitu spolupracujeme s celou řadou odborných garantů, kteří poskytují informace a své zkušenosti ověřené praxí.

Rád bych dodal, že vítáme veškeré připomínky k obsahu a struktuře těchto textů. Pokud tedy máte tipy nebo nápady, které byste nám chtěli sdělit, my i ostatní uživatelé Survival Kitu to velmi uvítáme.

Vladimír Gašpar
ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Úkolem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (RRAJM) je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje. RRAJM proto poskytuje služby orgánům veřejné sféry, s důrazem na subjekty v Jihomoravském kraji, a ostatním zájemcům o konzultace v oblasti regionálního rozvoje.

Naše služby zahrnují

 • Dotace a projekty EU – konzultace a zpracování žádostí
 • Vzdělávací akce v problematice regionálního rozvoje, strukturální politiky a projektového řízení
 • Rámcové grantové poradenství
 • Poradenství při přípravě podnikatelských zón a podnikatelských nemovitostí a management jejich nabídky
 • Asistence při zavádění chytrých řešení v oblasti správy obecního majetku, dopravy a nakládání s vodou (SMART JMK)
 • Služby a zpracování strategických a programových dokumentů regionálního rozvoje
 • Zpracování studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy pro připravené projekty
 • Asistenci investorům (výběr lokality, organizace návštěv, pomoc při zakládání firmy, after care)
 • Podporu regenerace brownfieldů
 • Poradenství v oblasti inovačních aktivit EU

Podpora pro investory

 • Poskytování informací o místních podmínkách pro podnikání, vypracování situační analýzy na míru
 • Výběr vhodných lokalit na základě konkrétních požadavků
 • Zprostředkování kontaktů na majitele pozemků a nemovitostí, úřady práce, univerzity a místní instituce v oblasti výzkumu a vývoje, jednání s místními a regionálními orgány a institucemi
 • Organizace a plánování návštěv

RRAJM se podařilo do Jihomoravského kraje umístit skoro 50 významných zahraničních firem. Mezi naše „klienty“, kteří se úspěšně etablovali na jižní Moravě, tak patří například Honeywell, IBM, Daido Metal, Daikin, Alps Electric, nebo FEI Company.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, http://www.rrajm.cz

Publikace Survival Kit byla realizována za finanční podpory Jihomoravského kraje.