Survival Kit

Za dobu své existence prošla publikace značným obsahovým vývojem, od poskytování základních informací pro firmy, které v Jihomoravském kraji hodlaly umístit svá výrobní a vývojová centra, až po dnešní podobu, kdy se publikace více orientuje na zaměstnance zahraničních společností a možnosti spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi Jihomoravského kraje. V této oblasti vidíme vysoký potenciál, zejména z důvodu dlouhodobého zaměření Jihomoravského kraje na oblast inovací, umocněný stavěnými vědecko-výzkumnými centry regionálního i evropského významu.

Vzhledem ke svému zaměření jsou texty publikace vysoce odborné, a proto při její kompletaci spolupracujeme s celou řadou odborných garantů, kteří poskytují informace a své zkušenosti ověřené praxí.

Kapitola, která pokrývá praktické informace z Jihomoravského kraje, je konzultována a tvořena na základě zpětných vazeb jednotlivých firem působících na různých místech Jihomoravského kraje, s cílem zjistit zkušenosti různých firem se službami poskytovanými na jižní Moravě a ty pak předat dále. Nicméně je zde nutné upozornit na to, že Regionální rozvojová agentura jižní Moravy není odpovědná za služby jako takové, ovšem agentura je toho názoru, že už samotná doporučení jiných zahraničních i domácích firem jsou sama o sobě dostatečným indikátorem kvality.

Závěrem bych rád dodal, že vítáme veškeré připomínky k obsahu a struktuře této brožury, která se pravidelně aktualizuje. Pokud tedy máte tipy nebo nápady, které byste nám chtěli sdělit, my i ostatní uživatelé této publikace to velmi uvítáme.

Vladimír Gašpar
ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Úkolem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (RRAJM) je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje. RRAJM proto poskytuje služby orgánům veřejné sféry, s důrazem na subjekty v Jihomoravském kraji, a ostatním zájemcům o konzultace v oblasti regionálního rozvoje.

Naše služby zahrnují

 • Dotace a projekty EU – konzultace a zpracování žádostí
 • Vzdělávací akce v problematice regionálního rozvoje, strukturální politiky a projektového řízení
 • Rámcové grantové poradenství
 • Poradenství při přípravě podnikatelských zón a podnikatelských nemovitostí a management jejich nabídky
 • Služby a zpracování strategických a programových dokumentů regionálního rozvoje
 • Zpracování studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy pro připravené projekty
 • Asistenci investorům (výběr lokality, organizace návštěv, pomoc při zakládání firmy, after care)
 • Podporu regenerace brownfieldů
 • Poradenství v oblasti inovačních aktivit EU

Podpora pro investory

 • Poskytování informací o místních podmínkách pro podnikání, vypracování situační analýzy na míru
 • Výběr vhodných lokalit na základě konkrétních požadavků
 • Zprostředkování kontaktů na majitele pozemků a nemovitostí, úřady práce, univerzity a místní instituce v oblasti výzkumu a vývoje, jednání s místními a regionálními orgány a institucemi
 • Organizace a plánování návštěv

RRAJM se podařilo do Jihomoravského kraje umístit skoro 50 významných zahraničních firem. Mezi naše „klienty“, kteří se úspěšně etablovali na jižní Moravě, tak patří například Honeywell, IBM, Daido Metal, Daikin, Alps Electric, nebo FEI Company.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno, Česká republika, https://www.rrajm.cz

Jan Hladík, tel.: (+420) 541 219 282, (+420) 541 212 125, linka 120, e-mail: jan.hladik@rrajm.cz
Jan Kuchyňka, tel.: (+420) 541 219 282, (+420) 541 212 125, linka 118, e-mail: jan.kuchynka@rrajm.cz