Mzdy

Z pohledu potenciálních zaměstnavatelů lze Jihomoravský kraj zařadit k nejatraktivnějším regionům v České republice. Zatímco kvalifikace zaměstnanců patří k nejvyšším v zemi (v Brně má 37,3 % práceschopného obyvatelstva vysokoškolské vzdělání, v Praze tato míra dosahuje 38,3 %), mzdy jsou stále podstatně nižší než v hlavním městě (přibližně na úrovni 75 %). Značné mzdové rozdíly se týkají zejména pozic vrcholového a středního managementu, u dělnických profesí jsou brněnské výdělky mírně nad celostátním průměrem, ale v ostatních částech regionu jsou podprůměrné.

Český zákon stanoví, že zaměstnanci nesmí dostávat mzdu nižší než minimální mzda. Minimální možná mzda se vyhlašuje usnesením vlády České republiky a zveřejňuje ve Sbírce zákonů. K 1. lednu 2021 je minimální měsíční mzda odměňovaných zaměstnanců stanovena na 15 200 Kč, u zaměstnanců placených hodinovou mzdou to bylo 90,50 Kč/hod. Tato mzda pro tento účel nezahrnuje příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, příplatek za práci v noci a za práci ve svátcích (příplatek za hodinu práce v noci tvoří 20 % průměrného hodinového příjmu a činí nejméně 18,10 Kč). Minimální mzda platí pro jakékoli zaměstnání (na dobu určitou i neurčitou, na plný a částečný pracovní úvazek), avšak nevztahuje se na smlouvy o provedení práce vykonané mimo pracovní smlouvu.

Podle národních statistik byla na konci roku 2019 průměrná hrubá měsíční mzda 34 125 Kč (roční nárůst +7,0 %). Na jižní Moravě dosahovala průměrná hrubá měsíční mzda 32 896 Kč (nárůst 6,8 %), avšak dvě třetiny zaměstnanců mají průměrný příjem pod touto úrovní. Nejvyšší mzdy se vyplácely v Praze (asi o 25 % vyšší než celostátní průměr a o 29 % vyšší než průměr Jihomoravského kraje). Město Brno dosahuje mzdové úrovně jen mírně nad celostátním průměrem, ve zbytku regionu jsou průměrné výdělky nižší.

Přestože platové podmínky jsou v regionu stále výrazně pod úrovní západoevropských zemí, všeobecně již nelze ani Českou republiku ani Jihomoravský kraj označit za nízkonákladové. Je to způsobeno progresivním růstem mezd (od roku 2000 vzrostly na dvojnásobek) a posilováním české měny (+36 % vůči euru, 2000).

Skutečná cena práce však závisí také na individuálním nastavení systému odměn a zaměstnaneckých výhod. V Jihomoravském kraji stejně jako v ostatních regionech ČR jsou lidé ochotni za lepším zaměstnáním dojíždět (běžně 30 km denně, u manažerských pozic i dále, výjimkou není ani 100 km). Obecně se však Češi spíše zdráhají stěhovat se trvale, což je fakt, který by měli mít investoři na paměti.

Tab. 10: Průměrná hodinová mzda v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání (Kč)

Dosažené vzdělání

2002

2005

2008

2011

2015

2016

2017

2018

2019

Základní

63,09

68,74

89,04

97,94

112,39

115,87

130,71

139,36

141,06

Střední bez maturity

73,88

85,77

106,13

110,21

120,49

126,32

139,10

147,56

161,69

Střední s maturitou

95,54

113,48

140,93

143,82

155,05

162,55

173,36

182,53

200,72

Vyšší střední a bakalářské

103,77

125,36

156,97

164,82

189,11

200,07

214,25

226,96

237,31

Vysokoškolské

172,83

191,75

239,95

237,21

254,37

264,10

276,51

280,91

303,46

Celkem – soukromý sektor

88,09

105,37

136,12

141,79

158,93

167,24

179,85

189,54

206,91

Zdroj: Zdroj: Regionální statistika ceny práce – Ministerstvo práce a sociálních věcí; údaje za soukromý sektor

Tab. 11: Průměrná hodinová mzda v Jihomoravském kraji podle hlavních kategorií zaměstnání (Kč)

Hlavní kategorie zaměstnání

2002

2005

2008

2011

2015

2016

2017

2018

2019

Manažerské pozice

205,80

231,01

281,98

308,72

356,66

352,23

357,84

366,64

447,69

Výzkumní pracovníci,
specializovaní odborní pracovníci

134,28

161,02

201,57

217,72

257,98

271,03

287,35

295,15

309,64

Technici, pracovníci ve zdravotnictví a školství

104,49

129,03

159,04

158,92

174,87

183,56

195,49

205,50

224,20

Nižší administrativní pozice

73,96

88,00

107,93

121,81

133,01

139,90

151,43

158,02

175,29

Provozovatelé ve službách a obchodu

58,05

67,81

85,05

82,69

93,20

99,15

108,46

119,87

138,34

Řemeslníci a výrobní dělníci

76,37

87,17

112,48

118,99

136,63

141,92

153,89

161,18

173,74

Výrobní operátoři

76,55

87,92

109,48

115,02

125,31

133,15

146,31

155,98

165,57

Nekvalifikovaní pracovníci

54,38

62,69

72,42

86,43

97,03

98,91

108,38

121,89

127,96

Celkem – soukromý sektor

88,09

105,37

136,12

141,79

158,93

167,24

179,85

189,54

206,91

Zdroj: Regionální statistika ceny práce – Ministerstvo práce a sociálních věcí; údaje za soukromý sektor

Tab. 12: Průměrná hodinová mzda v Jihomoravském kraji podle pohlaví a kategorií zaměstnání (Kč)

Kategorie zaměstnání

2002

2005

2008

2011

2015

2016

2017

2018

2019

Muži

98,61

116,88

153,75

158,12

175,92

185,29

197,85

207,81

226,33

Ženy

72,56

85,09

108,24

117,99

132,18

137,82

150,12

160,23

176,47

Manuální pracovníci

71,75

81,43

101,39

105,73

117,98

124,84

137,09

146,25

158,07

Nemanuální pracovníci

117,50

144,71

178,39

182,67

197,81

208,40

220,65

229,39

251,98

Zdroj: Regionální statistika ceny práce – Ministerstvo práce a sociálních věcí; údaje za soukromý sektor

Tab. 13: Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji podle kategorií zaměstnání v roce 2018 (Kč)

Kategorie zaměstnání

Průměrná mzda

Z toho

Základní mzda (%)

Odměny, příspěvky (%)

Řídicí pracovníci v oblasti lidských zdrojů

89 400

72,4

27,6

Řídicí pracovníci v oblasti obchodu, marketingu

92 735

64,2

35,8

Řídicí pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje

92 403

74,4

25,6

Řídicí pracovníci v průmyslové výrobě

71 188

70,7

29,3

Řídicí pracovníci v dopravě, logistice a telekomunikacích

69 193

68,6

31,4

Řídicí pracovníci v oblasti ICT

98 811

71,8

28,2

Řídicí pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb

110 664

60,9

39,1

Strojní inženýři

51 569

79,3

20,7

Inženýři v oblasti elektrotechniky

66 909

73,7

26,3

Finanční analytici a specialisté

48 946

69,4

30,6

Programátoři

70 584

72,8

27,2

Systémoví analytici

73 854

72,6

27,4

Správci počítačových sítí

54 276

78,8

21,2

Stavební technici

34 693

71,9

28,1

Technické pozice v elektrotechnice

43 424

70,8

29,2

Technické pozice ve strojírenství

39 737

71,3

28,7

Technické pozice v ostatních oborech

37 691

67,9

32,1

Odborní pracovníci účetnictví, ekonomiky, personalistiky

34 956

73,5

26,5

Nákupčí

38 444

75,6

24,4

Technici provozu ICT

45 108

74,0

26,0

Sekretáři/sekretářky

30 280

73,5

26,5

Pracovníci v call centrech

31 391

70,1

29,9

Úředníci v oblasti účetnictví a rozpočtů

27 876

79,3

20,7

Pracovníci v logistice

29 124

70,8

29,2

Pracovníci ve výrobě

34 334

70,0

30,0

Prodavači

22 826

74,9

25,1

Zedníci

23 276

73,1

26,9

Svářeči

24 596

72,8

27,2

Instalatéři, zámečníci na stavbách

31 881

62,6

37,4

Nástrojáři a příbuzné profese

29 555

66,7

33,3

Seřizovači, obsluha obráběcích strojů

34 330

65,9

34,1

Elektromechanici

32 600

71,2

28,8

Kontroloři kvality, laboratorní technici

29 697

63,5

36,5

Kvalifikovaní dělníci – úprava kovů a materiálů

32 217

59,6

40,4

Kvalifikovaní dělníci – elektronická zařízení

28 273

68,4

31,6

Řidiči nákladních automobilů

26 374

68,4

31,6

Pomocní nekvalifikovaní dělníci

23 061

70,6

29,4

Zdroj: Regionální statistika ceny práce – Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2019; údaje za soukromý sektor

Konkrétní politika odměňování je bezpochyby pouze záležitostí strategie vaší společnosti. Přesto pro doplnění uvádíme údaje o mzdách založené na přímých zkušenostech s firmami (hlavně zahraničními), které se již etablovaly na jižní Moravě. Uvedeny jsou rovněž systémy odměňování nabízené zahraničními zaměstnavateli, systémy benefitů a další tipy pro vaše personální oddělení.

Při navrhování systému odměňování je třeba zvážit několik důležitých faktorů:

 • velikost firmy;
 • sektor výroby/služeb;
 • umístění firmy (velká města, příjezd k dálnici, míra nezaměstnanosti);
 • úroveň pracovní a profesionální praxe.

Většina firem nabízí mzdy a příplatky na úrovni průměru místního trhu. Potenciálními klíčovými stimuly pro přitažlivost a udržení kvalitních kandidátů by mohly být:

 • Pro všechny zaměstnance (kancelářští pracovníci i dělníci)
 • Výkonnostní bonusy nebo prémie
 • Příspěvek na stravování (stravenky)
 • Několik dnů dovolené navíc
 • Vzdělávací kurzy – jazyky atd.
 • Příspěvky na sport, kulturu
 • Pojištění mimo státní schéma
 • Soukromý nebo firemní penzijní fond
 • Plná mzda v případě nemoci zaměstnance


Dalšími atraktivními benefity mohou být dobré pracovní zázemí a možnost profesního růstu, zajištění ubytování či dopravy pro zaměstnance, kteří nemohou denně dojíždět.

 • Vedoucí pracovníci
 • Odměna dle výkonu firmy
 • Automobil
 • Mobilní telefon
 • Notebook
 • Soukromý či firemní penzijní fond
 • Pojištění mimo státní schéma
 • Právo na nákup akcií
 • Služební cesty do zahraničí
 • Vzdělávací kurzy – MBA, ISO, VDA atd.
 • Zajištění přestěhování, v případě potřeby zajištění ubytování, jakož i možnosti zaměstnání rodinných příslušníků (manžela/manželky), podpora při péči o děti


Jakákoli kombinace výše uvedeného spolu se mzdou, která obstojí ve srovnání s jinými firmami, by měla z investora učinit konkurenceschopného zaměstnavatele v regionu.

 
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
  Výstaviště 405/1
  603 00 Brno
  www.rrajm.cz