Nezaměstnanost

Jižní Morava je v rámci České republiky regionem s dlouhodobě nadprůměrnou nezaměstnaností. Tento trend je patrný od konce devadesátých let, kdy se začaly hroutit tradiční pilíře ekonomiky kraje - zejména textilní a mnohé strojírenské firmy. Stejně tak kožedělný a obuvnický průmysl čelil zásadním ztrátám pracovních pozic a podobně i sektor těžby hnědého uhlí a kovodělný průmysl. Posléze byla negativní tendence růstu nezaměstnanosti částečně vyvážena přímými zahraničními investicemi zejména v oblasti elektroniky, strojírenství a automobilového průmyslu a po svých vrcholech v roce 2004 (míra nezaměstnanosti 12,1 %) a v roce 2010 (kdy dosáhla v důsledku celosvětové krize 11,4 %) trvale klesá a nyní je nejnižší od roku 19961. Nezaměstnanost má tendenci během roku kolísat, v absolutních číslech se jedná o 33 000 (červen 2020) až 31 000 (leden 2020) osob bez práce. Méně než polovinu z nich tvoří ženy (48,3 %, ale v letních měsících naopak dosahuje až 50,6 %). Podíl nezaměstnaných osob je 4,1 %, což je vyšší než celonárodní průměr (3,7 % v roce 2020)

Srovnání míry nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a v ČR v letech 1994–2020

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, RRA JM

Z regionálního hlediska jsou nejvíce postiženými okresy Hodonín a Znojmo s průměrnou roční nezaměstnaností okolo 5 % v roce 2020 (tj. zhruba 5 000 nezaměstnaných v Hodoníně, resp. 4 000 ve Znojmě). Míra nezaměstnanosti ve městě Brně vzrostla během krize z 5,5 % (2008) až na 9,0 % v první polovině roku 2014. I nadále se nezaměstnanost v Brně drží okolo 4,0 % (přibližně 11 000 nezaměstnaných), a je tak třetí nejvyšší v kraji. Mezi nezaměstnanými v Brně je také nejvyšší podíl vysokoškolských absolventů (v letních měsících téměř 12,0 %, přičemž krajský průměr činí 8,0 % a celostátní 6,0 %; 07/2020).

Průměrná roční nezaměstnanost v okresech Jihomoravského kraje (podíl nezaměstnaných ve věkové skupině 15–64 let)

 Tab. 8: Míra nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje

Okres

2005

2008

2010

2012

2014

2016

2017

2018

2019

2020*

Blansko

8,4

5,5

10,2

8,8

6,9

4,9

3,5

2,7

2,4

3,1

Brno-město

9,5

5,5

8,5

8,5

8,9

7,2

5,8

4,5

4,1

4,5

Brno-venkov

6,9

4,2

8,3

7,6

6,7

4,7

3,7

2,7

2,5

2,9

Břeclav

10,6

6,0

11,1

10,1

7,7

5,3

4,1

3,3

3,0

3,6

Hodonín

14,3

9,9

15,0

13,9

10,4

7,8

6,4

5,1

4,5

4,9

Vyškov

9,1

4,4

8,9

8,3

6,3

3,9

3,0

2,3

2,0

2,5

Znojmo

13,1

9,5

13,2

13,4

10,3

8,1

6,7

5,5

5,0

5,6

Jihomoravský kraj

10,1

6,2

10,2

9,7

8,3

6,3

5,0

3,9

3,5

4,0

Česká republika

8,9

5,4

9,0

8,6

7,7

5,5

4,2

3,2

2,9

3,5

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, průměrné roční hodnoty (* průměr leden – září, 2019)

Tab. 9: Pracovní příležitosti

Okres

2005

2008

2010

2012

2014

2016

2017

2018

2019

2020

Blansko

586

831

205

194

385

828

1,081

1,156

960

798

Brno-město

2 548

6 950

1 370

965

1 422

4 091

5 803

8 044

10 134

12 321

Brno-venkov

602

3 059

536

557

800

2 519

4 051

7 375

7 564

7 062

Břeclav

419

705

237

227

611

1 268

1 297

1 751

1 974

1 55

Hodonín

537

827

339

343

432

1 041

1 355

2 179

2 132

2 075

Vyškov

280

552

159

195

255

770

1 103

1 524

1 784

1 853

Znojmo

642

1 267

417

360

418

761

1 052

1 413

1 496

1 669

Jihomoravský kraj

5 613

14 190

3 262

2 839

4 322

11 277

15 741

23 416

26 042

27 328

Česká republika

54 677

133 485

32 992

39 597

51 396

131 191

189 282

290 895

340 921

339 001

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, průměrné roční hodnoty (* průměr za 1. – 2. čtvrtletí 2020)


  • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
    Výstaviště 405/1
    603 00 Brno
    www.rrajm.cz