Úvod

Jihomoravský kraj se rozkládá na jihovýchodě České republiky na ploše 7 188 km². Rozlohou čtvrtý největší region tvoří sedm okresů: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Sousedícími regiony jsou Zlínský kraj na východě a Olomoucký kraj na severovýchodě, Pardubický kraj na severu a kraj Vysočina a Jihočeský kraj na západě. Jižní Morava také hraničí se dvěma státy, s Rakouskem na jihu a se Slovenskem na jihovýchodě. Pro účely evropské regionální politiky tvoří Jihomoravský kraj společně s Krajem Vysočina tzv. region soudržnosti NUTS II Jihovýchod.

Geografie

Geografické poměry Jihomoravského kraje jsou různorodé, region tak lze rozdělit do tří základních krajinných typů. Severní část je charakteristická kopcovitými terény – východními svahy Českomoravské vrchoviny, Moravským krasem a Drahanskou vrchovinou. Tato část kraje má vysoký podíl zalesněných oblastí a často velmi malebnou krajinu vhodnou pro pěší turistiku a cyklistiku a v Moravském krasu také pro sportovní speleologii a horolezectví. Naproti tomu většina jižní části regionu patří do Dyjsko-svrateckého úvalu, který se vyznačuje mírně zvlněnou krajinou s vinicemi nebo rovnou, ale velmi úrodnou zemědělskou krajinou s nejteplejším podnebím v České republice. Zde se nachází nejnižší bod jižní Moravy – soutok Dyje a Moravy – s nadmořskou výškou 150 m n. m., který je také nejjižnějším bodem kraje. Území města Brna se rozkládá v místě, kde se tyto dva typy krajin setkávají. Tím požívá spojení jak malebného zalesněného území na západě a severu, tak příjemného, mírného podnebí v blízkosti vinařských a ovocnářských oblastí na jihu a východě. Bílé Karpaty v jihovýchodní části s nejvyšším bodem regionu Durda (842 m n. m.) pak tvoří přirozenou hranici se Slovenskem a představují jednu z nejzachovalejších přírodních oblastí v České republice s terény upravenými pro pěší turistiku i běžecké lyžování, rovněž proslulou svými bohatými lidovými tradicemi.

Obyvatelstvo a sídla

S počtem obyvatel 1 192 698 je Jihomoravský kraj čtvrtým nejlidnatějším regionem České republiky. Hustota 166 obyvatel/ km² je nad úrovní celostátního průměru.

Tab. 1: Obyvatelstvo (k 31. 3. 2020)

Okres

Počet sídel

Rozloha (km²)

Počet obyvatel

Hustota (obyv./km²)

Blansko

116

862

108 850

126

Brno-město

1

230

380 113

1 653

Brno-venkov

187

1 499

222 889

149

Břeclav

63

1 038

115 969

112

Hodonín

82

1 099

153 983

140

Vyškov

80

869

91 817

106

Znojmo

144

1 590

114 156

72

Jihomoravský kraj

673

7 188

1 192 698

166

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Metropolí Jihomoravského kraje je Brno – největší moravské město a druhé největší město České republiky se zhruba 380 000 obyvateli. Toto číslo však představuje pouze počet obyvatel s trvalým pobytem a nezahrnuje dalších přibližně 150 000 dojíždějících do Brna za prací, studiem, kulturou a zábavou. Kromě Brna, které je svým ekonomickým významem přirozeným centrem Jihomoravského kraje, je v regionu dalších 9 významných měst s více než 10 000 obyvateli.

Tab. 2: Města s více než 10 000 obyvateli (k 1. 1. 2020)

Město

Počet obyvatel

Město

Počet obyvatel

Brno

381 346

Blansko

20 484

Znojmo

33 765

Boskovice

11 681

Břeclav

24 743

Kyjov

11 185

Hodonín

24 512

Veselí nad Moravou

10 889

Vyškov

20 807

Kuřim

10 993

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

  • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
    Výstaviště 405/1
    603 00 Brno
    www.rrajm.cz