II. Právní úprava podnikání, založení obchodních společností

Od 1. ledna 2014 se založení a vedení obchodní společnosti (tj. veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti) a družstva řídí zejména zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, tj. zákon č. 90/2012 Sb). Založení a vedení evropské společnosti, evropského zájmového sdružení a evropské družstevní společnosti se řídí zejména příslušnými ustanoveními evropského práva a speciálními zákony (zákon o evropské společnosti - zákon č. 627/2004 Sb.; zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení – 360/2004 Sb., zákon o evropské družstevní společnosti – zákon č. 307/2006 Sb.) Některé obecné otázky týkající se právnických osob (včetně obchodních společností) jsou upraveny v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Další důležité otázky se řídí živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon č. 125/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zahraniční osoby (jak fyzické tak i právnické osoby) se mohou za účelem podnikání podílet na založení české právnické osoby nebo se stát společníkem či členem již existující české právnické osoby. Pokud české právo umožňuje u určitých forem právnických osob jediného zakladatele nebo jediného společníka, může se zahraniční osoba stát také jediným zakladatelem nebo společníkem. České právo nabízí pro podnikání zahraničních osob v souhrnu tyto možnosti:

  • Založení osobní společnosti nebo kapitálové společnosti se sídlem v České republice nebo podnikání jako fyzická osoba na území České republiky
  • Účast na již existujícím podnikatelském subjektu jako
    • společník, člen nebo akcionář na základě nabytí podílu nebo akcií
    • tichý společník (ustanovení § 2747 – 2755 nového občanského zákoníku)
  • Založení českého závodu zahraniční osoby nebo české pobočky závodu zahraniční osoby