Základní účetní principy

Koncept přednosti podstaty nad formou, jak je znám z IFRS, není až na výjimky v českých účetních předpisech použit. Ostatní základní principy, jako je předpoklad trvání účetní jednotky, princip významnosti a akruální princip jsou shodné s IFRS.

 •  

  Marek Richter – Partner
  PricewaterhouseCoopers
  Audit, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 170
  marek.richter@cz.pwc.com

 •  

  Petr Mališ – Director
  PricewaterhouseCoopers
  Audit, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 210
  p.malis@cz.pwc.com