Sociální a zdravotní pojištění

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové zabezpečení, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z tzv. „vyměřovacího základu“ a činí:

 

 • u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti);
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu;
 • u osoby samostatně výdělečně činné
  • 29,2 % z vyměřovacího základu (z toho 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,
  • 2,1 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění;
 • u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 % z vyměřovacího základu;
 • u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu.

Plátce pojistného je povinen sám vypočítat příslušnou výši pojistného a tuto částku odvést na účet okresní správy sociálního zabezpečení.

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

 • U zaměstnavatele činí 9 % z vyměřovacího základu (zaměstnavatel hradí za zaměstnance).
 • U zaměstnance činí 4,5 % z vyměřovacího základu (hradí zaměstnanec formou srážky ze mzdy provedené zaměstnavatelem).
 • U osoby samostatně výdělečně činné činí 13,5 % z vyměřovacího základu.
 • U osoby, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti, ani za ni plátcem pojistného není stát činí 13,5 % z minimální mzdy.

Plátce pojistného je povinen si sám vypočítat příslušnou výši pojistného a tuto částku odvést na účet příslušné zdravotní pojišťovny.

 •  

  Úřad práce České republiky
  krajská pobočka v Brně
  pracoviště Rosice Tyršova 75
  665 01 Rosice u Brna

  JUDr. Daniela Kubišová
  daniela.kubisova@uradprace.cz