BEC – Brno Expat Centre

Brno Expat Centre podporované městem Brnem působí jako servisní organizace poskytující podporu vysoce kvalifikovaným zahraničním profesionálům žijícím nebo pracujícím v Brně, případně těm, kteří se na pobyt nebo práci v Brně připravují.

Poslání

Vytvořit prostředí, v němž se nově příchozí budou cítit vítaní a kde rychle navážou kontakty s městem a jeho obyvateli.

Služby

Přesídlení, konzultace, pomoc

BEC nabízí zahraničním zaměstnancům, podnikatelům a vědcům poradenství a pomoc ve všech oblastech týkajících se ‚zabydlení‘ a objevování všeho, co život v Brně nabízí. Zahrnuje to jak vyřizování formalit, dokumentů a jednání s místními úřady, tak i jakékoliv záležitosti každodenního života. BEC je součástí veřejných služeb, jejich zkušení asistenti mají tedy pro své rady „expatriotům“, konzultace i obstarávání kontaktů potřebný vhled, jsou schopni tlumočit jednání na úřadech a poskytovat další služby dle konkrétních potřeb. Partnerské firmy navíc získávají pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky přednostní služby a další výhody jako jsou uvítací semináře přímo ve firmě nebo kompletní podpora v průběhu celého procesu přesídlení.

Náš profesionální anglicky, francouzsky a německy mluvící tým je připraven pomoci a zajistit kontakty v široké škále oblastí jako jsou například:

 • povolení k pobytu,
 • zdravotní služby,
 • sociální zabezpečení,
 • registrace k podnikání,
 • finanční záležitosti,
 • jazykové kurzy,
 • pronájmy ubytování,
 • řidičské průkazy,
 • registrace vozidel,
 • školy a mateřské školy,
 • volný čas, sport, koníčky,
 • umění a kultura.

Organizování společenských akcí

BEC organizuje veřejné semináře, neformální setkání, výlety, exkurze, sportovní turnaje, ochutnávky vína, kávy apod. Taková setkání cizincům pomáhají navazovat nová přátelství a začlenit se do místní komunity, dozvědět se o dalších cizincích v podobné situaci a spřátelit se s místními.

Sdílení znalostí a kontaktů on-line

BEC provozuje informativní internetové stránky www.BrnoExpatCentre.eu obsahující praktické návody, pozvánky na akce, kontakty a aktuální informace, které mohou být pro ‚brněnské cizince‘ užitečné. Zdarma jsou na stránkách k dispozici i informační listy a poptávkové formuláře. Naše skupiny na sociálních sítích Facebook a LinkedIn sdružují více než 6000 v Brně žijících cizinců.

Navštivte webové stránky www.brnoexpatcentre.eu, staňte se členem a objednejte si náš měsíční zpravodaj.

 •  

  Brno Expat Centre
  Česká 166/11, 602 00 Brno
  Tel.: +420 530 332 123, e-mail: info@brnoexpatcentre.eu, www.brnoexpatcentre.eu