CEITEC – Středoevropský technologický institut

CEITEC (Středoevropský technologický institut) je mladé a dynamické interdisciplinární výzkumné centrum zaměřené na vědy o živé přírodě, pokročilé materiály a nanotechnologie. Jeho úspěch lze připsat nejen jeho moderním efektivně řízeným sdíleným laboratořím, ale také zdejším lidem. CEITEC zaměstnává vynikající výzkumné pracovníky a pracovnice z celého světa, kteří jsou odhodláni plnit poslání centra a zlepšovat kvalitu života i lidského zdraví. CEITEC se snaží vědcům a vědkyním poskytnout podpůrné a stimulující prostředí s prostorem pro diskuzi i rozvoj nápadů a také kulturu otevřené komunikace i rovných příležitostí.

Od svého založení v roce 2011 se centrum rychle rozrostlo a hned od počátku byl jeho dopad na společnost zřejmý. Výzkumné centrum CEITEC opakovaně získává špičkové výzkumné granty Evropské unie a podařilo se mu vybudovat si reputaci centra excelence. CEITEC se řadí mezi nejlepší výzkumné instituce v České republice a na evropské úrovni je nadprůměrný. Institut zaměstnává vynikající vědce a vědkyně z celého světa a ve své mezinárodní PhD School vychovává novou generaci výzkumných pracovníků a pracovnic. V zájmu zachování vysokých mezinárodních standardů kvality ve výzkumu je CEITEC pravidelně hodnocen Mezinárodní vědeckou poradní radou (ISAB).

S ročním rozpočtem blížícím se 30 milionům EUR a investicemi přesahujícími 200 milionů EUR se institutu daří plnit svůj cíl a být nedílnou součástí špičkových vědeckých sítí v daných oblastech. CEITEC se nachází v srdci Evropy, ve městě Brně, kde Mendel kdysi položil základy moderní genetiky, a je obklopen špičkovým vzdělávacím ekosystémem složeným z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity, s přístupem k více než 60 tisícům studentů. CEITEC aktivně spolupracuje s předními mezinárodními univerzitami, výzkumnými ústavy, s firemní sférou i veřejnými organizacemi.

Oblasti výzkumu

Multidisciplinární povaha institutu CEITEC a míra, do jaké jsou integrovány oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a nanotechnologií, z něj činí první výzkumné centrum svého druhu v České republice. Vědci a vědkyně ve výzkumném centru CEITEC působí v následujících sedmi oblastech výzkumu: pokročilé nano a mikrotechnologie, pokročilé materiály, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli a molekulární veterinární medicína.

Sdílené laboratoře

CEITEC poskytuje otevřený přístup k 12 sdíleným laboratořím vybaveným nejmodernějšími technologiemi. Špičkové instrumenty jsou zde přístupné nejen vědcům z centra CEITEC, ale také externím uživatelům z akademického i soukromého sektoru. V centru CEITEC najdete následující sdílené laboratoře: Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie, CEITEC Nano, Národní NMR centrum Josefa Dadoka, Centrální laboratoř Proteomika, Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS, Centrální laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul, Centrální laboratoř Nanobiotechnologie, Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování, Centrální laboratoř Genomika, Centrální laboratoř Buněčné zobrazování, Laboratoř rostlinného výzkumu a Centrální laboratoř Bioinformatika.

Naši lidé

Naši lidé jsou naší nejcennější komoditou. Celé konsorcium CEITEC zaměstnává více než 1 400 pracovníků a pracovnic z více než 45 zemí. Naši lidé pracují na téměř 300 v současnosti realizovaných projektech a každoročně publikují přibližně 500 vědeckých publikací. O naše zaměstnance a zaměstnankyně se staráme od okamžiku, kdy jsou přijati. Naše Welcome Office podporuje nováčky a pomáhá jim s bezproblémovou integrací do nového pracoviště. Náš PR tým pořádá každoročně řadu akcí pro zaměstnance a zaměstnankyně i jejich rodiny. Kariérní rozvoj našich vědců a vědkyň i doktorandů a doktorandek CEITEC PhD School bereme velmi vážně, a nabízíme proto mnoho možností profesního a osobnostního rozvoje výzkumným pracovníkům a pracovnicím všech kariérních úrovní, a to včetně rozvoje měkkých a přenositelných dovedností.

Pro více informací o CEITEC navštivte www.ceitec.cz.

 • CEITEC – Středoevropský technologický
  institut
  c/o - Masarykova univerzita
  Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
  +420 549 496 325
  info@ceitec.cz, www.ceitec.cz