Centrum pro cizince JMK

Centrum pro cizince JMK je otevřeno cizincům od prvního dne jejich příjezdu do Jihomoravského kraje. Po dobu 11 let svého nepřetržitého fungování podporuje svou činností začlenění cizinců do české společnosti. Hlavním cílem Centra je zajistit rovnocennou podporu všem cizincům pobývajícím legálně na území JMK bez rozdílu země původu. Centrum staví své služby na profesionalitě, kvalifikované podpoře poradců a výuce českého jazyka. Individuální přístup, přátelské prostředí, ochota a otevřenost je zde prioritou.

Nabízíme vám:

1) Kurzy českého jazyka

 • Kurzy pro dospělé
  • Klasické gramatické jazykové kurzy
  • Kurzy pro rodiče s dětmi
  • Konverzační kurzy
  • Otevřené konverzační kurzy
  • Distanční e-learningové kurzy psaní
  • Modelové zkoušky na občanství
  • Modelové zkoušky na trvalý pobyt
 • Kurzy pro děti
  • Letní intenzivní kurzy českého jazyka

2) Právní poradenství v oblasti:

 • právních předpisů na území ČR,
 • Vzdělávacího, zdravotního, sociálního a důchodového systému.
 • Dále:
  • asistence při žádání o občanství,
  • sepisování písemných žádostí,
  • telefonická a e-mailová komunikace s orgány státní správy a samosprávy,
  • doprovody na úřady a mediace jednání s odpovědnými úředníky,
  • Asistence na OAMP.

3) Sociální poradenství v oblasti:

 • hledání bydlení,
 • vyplňování formulářů,
 • vyřizování příspěvků,
 • vyhledávání lékaře, škol, mateřských školek,
 • vysvětlení důležité funkce zdravotnictví a zdravotního pojistění v ČR.
 • Ale také:
  • doprovody k lékaři nebo na úřady.

4) Kariérové poradenství v oblasti:

 • hledání a výběru vhodného zaměstnání,
 • nostrifikace zahraničního vzdělání,
 • získání dodatečné kvalifikace,
 • příprava na pracovní pohovor,
 • sepsání motivačního dopisu či životopisu.

5) Přednášky, workshopy a semináře pro širokou i odbornou veřejnost

 • kurzy socio-kulturní orientace (např. na téma Důchody v ČR, Bydlení v Brně, Jak vyplnit daňové přiznání, Nostrifikace diplomu, Zdravotní pojištění…),
 • adaptačně – integrační kurzy “Vítejte v České republice”,
 • Kurzy určené pro konkrétní komunity.

6) Volnočasové aktivity pro rodiny, děti i jedotlivce

 • … a mnoho dalšího!
 •  

  Centrum pro cizince JMK
  Mezírka 1 (4. patro), 602 00 Brno
  +420 541 658 333
  cizincijmk@jmk.cz
  www.cizincijmk.cz

 •  

  Ministerstvo vnitra
  +420 974 832 421
  +420 974 832 418
  pondělí–pátek 8.00–15.00
  pobyty@mvcr.cz
  www.mvcr.cz/cizinci