CMV – Centrum materiálového výzkumu

Fakulta chemická VUT v Brně

 

Centrum materiálového výzkumu (CMV) je specializované výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. Centrum se zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum v oblasti anorganických materiálů, pojiv, žáromateriálů, pokročilé keramiky, speciálních kompozitů s řízenými vlastnostmi a polymerů. Dále se centrum profiluje do oblasti pokročilých organických materiálů, koloidních systémů, biokoloidů, biomateriálů, environmentálních procesů a do oblasti kovů a koroze. Centrum rozvíjí i vlastní základní výzkum, který slouží jako odrazový můstek pro potenciální aplikace. CMV disponuje silným a vzájemně se doplňujícím přístrojovým vybavením.

Konkrétní nabídky pro spolupráci s firmami

 • Příprava materiálů na bázi anorganických kompozitů, které jsou vyráběny ve velkých objemech a změny v technologiích mohou přinést významné benefity
 • Příprava anorganických materiálů s vysokou stabilitou při mechanickém namáhání a v agresivním prostředí
 • Pochopení a zefektivnění technologických procesů výroby pojiv a keramiky.
 • Snižování ekologické zátěže výroby anorganických materiálů (surovinově náročné, odpadové a emisní procesy)
 • Snižování energetické náročnosti vysokoteplotních procesů přípravy keramiky a pojiv
 • Využívání surovinových zdrojů z jiných výrob chemického průmyslu, metalurgie a energetiky
 • Výroba high-tech materiálů a prekurzorů pro náročné (např. medicínské) aplikace
 • Vývoj, inovace a přípravu materiálů a testovacích vzorků v preparativní laboratoři silikátů.
 • Charakterizace chemického a chemicko-strukturního složení anorganických materiálů
 • Optimalizace jednotlivých kroků biotechnologických procesů (up-stream procesy, kultivace, down-stream procesy)
 • Návrhy a vývoj možných strategií pro zhodnocení odpadních a vedlejších produktů nejen potravinářských výrob
 • Příprava materiálů na bázi nano/mikrovláken a nano/mikročástic pro široké spektrum aplikací
 • Příprava funkčních nanomateriálů a nanotechnologických zařízení pro medicínské,„life science“ a senzorové aplikace
 • Studium interakcí v koloidních soustavách a nanosystémech za účelem odhalení jejich schopnosti vázat biologicky aktivní látky do stabilního celku umožňujícího transport prospěšné aktivní látky na místo určení. Návrh systémů pro potenciální praktické aplikace a příprava jejich funkčních vzorků nebo vzorků pro následné (především biologické, medicínské) testy
 • Příprava nových funkčních materiálů s výraznými senzorickými, elektrickými a optickými vlastnostmi. Konstrukce prototypů systémů pro komerční aplikaci
 • Charakterizace fyzikálně-chemických, elektrických a optických vlastností koloidů, nanomateriálů, tenkých vrstev, materiálů pro organickou elektroniku
 • Centrum materiálového výzkumu
  Fakulta chemická
  Vysoké učení technické v Brně
  Purkyňova 464/118,
  612 00 Brno
  www.materials-research.cz

  Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.
  ředitel CMV
  +420 541 149 423
  opravil@fch.vut.cz

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Martin Bartoš
  obchodní manažer
  +420 541 149 446
  bartos@fch.vut.cz