CVVOZE – Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie

CVVOZE je regionální výzkumné centrum Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Výzkumné centrum pokrývá téměř celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky (elektrochemie, elektromechanika, elektrotechnologie, elektroenergetika), ve vazbě na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice.

Výzkumné centrum má tři základní výzkumné programy:

 • Elektromechanická přeměna energie – koncentruje se na zvyšování účinnosti stávajících elektrických strojů pro ekologickou dopravu a vývoj strojů nové koncepce, včetně vývoje a optimalizace nových řídicích systémů s využitím moderních typů signálových procesorů.
 • Chemické a fotovoltaické zdroje energie – zaměřuje se na výzkum elektrochemických zdrojů a fotovoltaických článků a vývoj jejich účinných a spolehlivých aplikací.
 • Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie – cílí svoji činnost k výzkumu a vývoji nových zařízení pro distribuci elektrické energie se zlepšenými energeticko-ekologickými parametry vedoucími ke zvýšení spolehlivosti dodávky a kvality elektrické energie, včetně bezpečnosti elektrických sítí nebo jaderné energetiky.

Součástí Centra je výzkumná infrastruktura CVVOZEPowerLab, která je součástí mezinárodní sítě European Distributed Resources Laboratories (DERlab).

Pro více informací o Centru výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie a výzkumné infrastruktuře CVVOZEPowerLab navštivte naše webové stránky www.cvvoze.cz.

 • Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Vysoké učení technické v Brně
  Technická 3082/12, 61600 Brno
  www.cvvoze.cz

  Prof. RNDr. Vladimir Aubrecht, CSc.
  ředitel CVVOZE
  +420 541 146 715
  aubrecht@feec.vutbr.cz