FSI VUT v Brně – Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je s celkovým počtem téměř 4 100 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně a největší strojní fakultou v České republice.

Od svého založení v roce 1900 se fakulta věnuje vzdělávání v tradičních oborech i v aplikovaných vědách a interdisciplinárních oblastech, např. materiálové a fyzikální inženýrství, biomechanika, mechatronika, průmyslový design, kvalita, procesní inženýrství, aj. Studium je strukturované do tří na sebe navazujících úrovní – bakalářské, magisterské a doktorské. Obory jsou akreditovány v češtině i angličtině, některé se uskutečňují jako tzv. společné (double nebo joint degree) se zahraničními VŠ (Francie, Německo, Itálie). Každý rok fakultu úspěšně ukončí tisícovka absolventů všech úrovní studia se skvělým uplatněním na trhu práce. V r. 2020 fakulta oslavila 120 let své úspěšné existence v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje i spolupráce s výzkumnými institucemi a průmyslovými partnery.

Spolupráce s průmyslovými tuzemskými i zahraničním partnery patří k prioritám FSI – fakulta rozvíjí rozsáhlou spolupráci s firmami i výzkumnými institucemi v ČR i zahraničí, především formou kolaborativního a smluvního výzkumu, vývoje i realizací zakázek, expertních služeb i odborného poradenství. Významná je spolupráce s Českým technologickým parkem a Jihomoravským inovačním centrem pro podporu inovativního prostředí v regionu a začínajících firem formou technologických inkubátorů. Důležitým partnerem FSI jsou velké české i nadnárodní společnosti – např. Škoda Auto, ČEZ, Bosch, Honeywell, Siemens, Mubea, Koyo Bearings, POSCO, Volkswagen, aj. stejně jako malé a střední podniky v regionu.

Kariérní veletrh Den firem, který se každoročně koná v první půlce března, je velkou přehlídkou možností spolupráce zejména pro studenty fakulty. Některé z firem se podílejí na Ceně průmyslového podniku, kdy oceňují nejlepší bakalářské a diplomové práce.

FSI průmyslovým partnerům nabízí

 • Uveřejnění nabídky pracovního uplatnění pro studenty/absolventy
 • Uveřejnění nabídky stáže / praxe / internship pro studenty
 • Odborná přednáška ve výuce nebo mimo ni
 • Zadání tématu bakalářské / diplomové práce
 • Příprava a podání společného VaV projektu
 • Odborné služby (realizace úkolů z průmyslové praxe) – měření, experimenty, výpočty, simulace, testování, odborné poradenství, aj.
 • Sponzoring – Cena průmyslového podniku (soutěže, Ceny průmyslového podniku, aj.)
 • Účast v komisi pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské, inženýrské studium)
 • Reklama společnosti v prostorách fakulty (nástěnka, vitrína, leták, stojan)
 • Reklama společnosti v prostorách ústavu (nástěnka, leták)
 • Prezentace firmy na Dni firem pro studenty FSI
 • Společná propagace technických oborů na akci pro SŠ studenty/žáky/širokou veřejnost/ na Noci vědců, aj. propagačních akcích FSI
 • Fakulta strojního inženýrství
  Vysoké učení technické v Brně
  Technická 2896/2, 616 69 Brno
  www.fme.vutbr.cz/spoluprace/firmy

  Radka Španihelová
  +420 541 144 988, +420 777 365 499
  spanihelova@fme.vutbr.cz