JCMM – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Na jižní Moravě působí specializované zájmové sdružení JCMM. Zaměřuje se na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu, a to zejména v oborech orientovaných na přírodní vědy, matematiku, IT, techniku a medicínu. Organizace spojuje studenty, učitele, vědce a ty, kteří chtějí své know-how předávat dál. Vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji má za cíl i jeden z jeho nových projektů. Jeho součástí bude pre-screening nadání u žáků v JmK.

JCMM provozuje také několik českých center v zahraničí s cílem přilákat nejnadanější zahraniční studenty na brněnské univerzity. Organizace dále dlouhodobě zajišťuje kariérové poradenství, online servis pro rodiče a žáky při výběru školy a řadu dalších služeb obecně motivovaných snahou o zlepšení prostředí v oblasti péče a rozvoje potenciálu obyvatel jižní Moravy. Aktivity JCMM jsou realizovány také v brzkém věku dětí – jak v mateřských školách, tak na prvním stupni ZŠ v rámci technické výchovy.

Členy sdružení JCMM jsou Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. JCMM je členem European Council for High Ability (ECHA) a sítě EURAXESS v ČR. Jeho aktivity jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

Zaměření JCMM

 • Matematické a technické vzdělávání
 • Programy pro studenty VŠ a vědce
 • Nadaní a talentovaní žáci a studenti
 • Kariérový rozvoj

Cíle JCMM

 • Podporovat učitele MŠ, ZŠ, na SŠ v JMK především při práci s nadanými studenty
 • Vytvářet podmínky pro příliv nadaných studentů ze zahraničí
 • Podporovat příliv špičkových vědců do JMK
 • Podpora technického vzdělávání v mateřských školách v JMK

Pro mateřské a základní školy

 • Vzdělávání poradců ZŠ a SŠ v tématech kariérového poradenství
 • Podpora leaderů škol skupinovou a individuální formou
 • Metodika a přeshraniční spolupráce s pedagogy
 • Komplexní podpora zájmu dětí o techniku

Programy JCMM

 • Pro středoškoláky a učitele středních škol
  • Propojujeme nadané studenty s vědci – stáže na výzkumných institucích, zpracovávání prvních vědeckých projektů (SOČ), přednášky, semináře aj.
  • Pořádáme pro studenty mimoškolní vzdělávací aktivity jako interdisciplinární soutěže aj.
    
 • Pro vysokoškoláky a PhD studenty:
  • Poskytujeme finanční příspěvek na kariérní rozvoj pro studenty bakalářského stupně.
  • Nadaným PhD studentům nabízíme 3leté stipendium, aby se mohli naplno věnovat vědě.
 • Pro zahraniční studenty:
  • Poskytujeme jednoletá startovací stipendia pro zahraniční zájemce ze třetích zemí o studium na partnerských univerzitách v Jihomoravském kraji, kteří doposud v ČR nikdy nestudovali.
  • Zajišťujeme administrativní podporu studentům, tj. pomoc při přijímacím řízení, nostrifikaci diplomu, vízové proceduře a další.
  • Pomáháme studentům s přípravou na studium v českém jazyce prostřednictvím zahraničních lektorátů.
 • Pro vědce:
  • Mobilitní program SoMoPro nabízí 1–3leté granty na financování pobytu zahraničních vědců v regionu a reintegraci českých vědců ze zahraničí.
  • V rámci celoevropské sítě EURAXESS poskytuje JCMM pomoc nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytuje komplexní poradenství v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.

Jak mohou firmy využít JCMM?

 • Pokud chcete podchytit nadané a motivované studenty (z Česka i zahraničí) od středoškoláků po doktorandy – nabídnout jim stáže, exkurze nebo odborné přednášky – kontaktujte nás.

Více informací naleznete na webových stránkách JCMM www.jcmm.cz.

 • Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o.
  Česká 166/11, 602 00 Brno
  Tel.: +420 541 211 043, e-mail: info@jcmm.cz, www.jcmm.cz