OTT VUT – Oddělení transferu technologií VUT v Brně


 • Odbor transferu technologií VUT

  Vysoké učení technické v Brně je jedinou komplexní technickou univerzitou v jihomoravském regionu. Vedle vzdělávání v akreditovaných oborech a rozsáhlé vědeckovýzkumné činnosti hraje stále větší roli transfer unikátních poznatků a technologií směrem k podnikatelské sféře s cílem jejich komercializace a praktického uplatnění. Servisním pracovištěm pro transfer znalostí z VUT je Odbor transferu technologií (OTT).

  Podpora spolupráce firem a pracovišť VUT

  Tradiční aktivitou OTT je podpora spolupráce s podniky formou smluvního výzkumu či společné účasti v nejrůznějších grantových projektech domácích i mezinárodních. OTT hraje roli prvního kontaktního místa na VUT; po předběžné analýze požadavků partnera vyhledá a doporučí vhodný vědecký tým, kde se spolupráce realizuje. Pro staré i nové spolupráce potom nabízí metodickou podporu k ochraně nehmotných výsledků výzkumu a právní poradenství k uzavíraným smlouvám.

  VUT v současné době spolupracuje s celou řadou významných podniků, jako jsou např. Siemens, Honeywell, IBM, Škoda Auto, ABB, ŽĎAS, Zetor, Tatra Kopřivnice, ALTA, OHL ŽS, Microsoft, Chemopetrol, Gumotex, Tescan Orsay Holding a s desítkami dalších menších podniků.

  Komercializace výsledků výzkumu

  OTT hraje klíčovou roli při posuzování poznatků a technologií vzniklých na VUT z pohledu jejich praktického uplatnění a možností komercializace. Tato činnost probíhá prostřednictvím manažerů transferu technologií na jednotlivých fakultách. Unikátní výsledky vzniklé na VUT jsou nabízeny potenciálním uživatelům pomocí webového portálu, prostřednictvím fakult a samotných autorů, na veletrzích a s využitím mezinárodních databází. Výzkumné poznatky se poskytují zájemcům nejčastěji prostřednictvím licenční smlouvy, jako vkládané znalosti pro další vývoj ve spolupráci nebo nohou být vloženy do nově vzniklé spin-off společnosti.

  Ochrana duševního vlastnictví VUT

  OTT navrhuje a realizuje vhodný způsob právní ochrany unikátních poznatků a technologií, zejména formou domácích a zahraničních patentů a užitných vzorů, designu a ochranných známek, spravuje patentové portfolio VUT a univerzitní patentový fond.

  Mezi nejzajímavější patentované výsledky VUT v Brně patří tradičně výsledky vzniklé ve spolupráci s průmyslovými podniky. Za všechny uveďme mezinárodně chráněný holografický mikroskop pro snímání živých buněk nebo biotechnologie Hydal zpracovávající použitý fritovací olej ekologickým způsobem.

  Nabídka pro spolupracující společnosti:

  • spolupráce na strategických výzkumných projektech;
  • licence k unikátním technologiím;
  • měření, analýzy a odborné posudky;
  • Odbor transferu technologií VUT

    

   Vysoké učení technické v Brně je jedinou komplexní technickou univerzitou v jihomoravském regionu. Vedle vzdělávání v akreditovaných oborech a rozsáhlé vědeckovýzkumné činnosti hraje stále větší roli transfer unikátních poznatků a technologií směrem k podnikatelské sféře s cílem jejich komercializace a praktického uplatnění. Servisním pracovištěm pro transfer znalostí z VUT je Odbor transferu technologií (OTT), který funguje jako prostředník mezi akademickou obcí a aplikační sférou, mezi vědcem a podnikem. Odbor transferu technologií na VUT v Brně funguje již od roku 2002, kdy za svou dobu existence zajistil právní ochranu téměř sedmi stovkám ohlášených nápadů zaměstnanců.

   Podpora spolupráce firem a pracovišť VUT

   Tradiční aktivitou OTT je podpora spolupráce s podniky formou smluvního výzkumu či společné účasti v nejrůznějších grantových projektech domácích i mezinárodních. OTT hraje roli prvního kontaktního místa na VUT; po předběžné analýze požadavků partnera vyhledá a doporučí vhodný vědecký tým, kde se spolupráce realizuje. Pro staré i nové spolupráce potom nabízí metodickou podporu k ochraně nehmotných výsledků výzkumu a právní poradenství k uzavíraným smlouvám.

   VUT v současné době spolupracuje s celou řadou významných podniků, jako jsou např. Siemens, Honeywell, IBM, Škoda Auto, ABB, ŽĎAS, Zetor, Tatra Kopřivnice, ALTA, OHL ŽS, Microsoft, Chemopetrol, Gumotex, Tescan Orsay Holding, Volkswagen, Adobe, Touchless Biometric Systems AG, Skanska, Slovácké strojírny, Redrock Construction a s desítkami dalších menších podniků.

   Komercializace výsledků výzkumu

   OTT hraje klíčovou roli při posuzování poznatků a technologií vzniklých na VUT z pohledu jejich praktického uplatnění a možností komercializace. Tato činnost probíhá prostřednictvím manažerů transferu technologií na jednotlivých fakultách. Unikátní výsledky vzniklé na VUT jsou nabízeny potenciálním uživatelům pomocí webového portálu, prostřednictvím fakult a samotných autorů, na veletrzích a s využitím mezinárodních databází. Cílem VUT (bezmála 700 ohlášených poznatků a z nich vzešlých 1200 průmyslově právních ochran) je tak rozšířit inovativní řešení do průmyslové sféry, což současně přispěje rozvoji a technologickému pokroku.

   Ochrana duševního vlastnictví VUT

   OTT navrhuje a realizuje vhodný způsob průmyslově právní ochrany unikátních poznatků a technologií, zejména formou domácích a zahraničních patentů a užitných vzorů, designu a ochranných známek, spravuje patentové portfolio VUT (bezmála 700 ohlášených poznatků a z nich vzešlých 1 200 průmyslově právních ochran) a univerzitní patentový fond.

   Mezi nejzajímavější patentované výsledky VUT v Brně patří tradičně výsledky vzniklé ve spolupráci s průmyslovými podniky. Za všechny uveďme mezinárodně chráněné záchranné zařízení pro bezpilotní letecké prostředky vytvořené společně s Galaxy GRS s.r.o. Ve vyjímečných případech se v patentovém portfoliu VUT objeví také vynálezy, na jejichž vzniku se podíleli studenti. Příkladem může být proudnice pro požární sport, kterou student Filip Páral již úspěšně uvádí na trh a začíná tak svou podnikatelskou kariéru. Ačkoliv je VUT zaměřeno primárně jako technická škola.

   Nabídka pro spolupracující společnosti:

   • spolupráce na strategických výzkumných projektech;
   • licence k unikátním technologiím;
   • měření, analýzy a odborné posudky;
   • řešení výzkumných úkolů na zakázku.

   Podpora pro výzkumníky z VUT:

   • ochrana výsledků výzkumu;
   • poradenství ke smlouvám s partnery;
   • konzultace obchodního případu;
   • vzdělávací akce.
   drazky_Odrazky-01">řešení výzkumných úkolů na zakázku.

   

 • Podpora pro výzkumníky z VUT:

  • ochrana výsledků výzkumu;
  • poradenství ke smlouvám s partnery;
  • konzultace obchodního případu;
  • vzdělávací akce.
 • Vysoké učení technické v Brně
  Odbor transferu technologií

  Antonínská 548/1, 601 90 Brno, +420 541 144 21, info@tt.vutbr.cz, www.tt.vutbr.cz