SIX – Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů

Výzkumné centrum SIX bylo založeno s cílem podpořit inovační potenciál firem, které aktivně využívají komunikační, informační a senzorové technologie v různých oblastech života. Posláním centra je například:

 • podporovat kvalitu života stárnoucí populace (snímáním životních funkcí a bezdrátovým přenosem informací),
 • snižovat nebezpečí teroristických útoků (snímáním signatur nebezpečných látek a bezdrátovým varováním),
 • řízení provozu pomocí konceptu inteligentní dálnice (vzájemnou komunikací mezi auty a stacionárními jednotkami),
 • včasná diagnóza nemocí nervového systému pomocí analýzy řeči.

Realizace centra byla zahájena 1. srpna 2010 a byla dokončena v prosinci 2012. V lednu 2013 byl zahájen plný provoz výzkumné činnosti centra. Centrum SIX se soustřeďuje na výzkum technologií, které mají potenciál v komunikačních, informačních a senzorových systémech v blízké budoucnosti. Výzkum probíhá v úzké spolupráci se strategickými průmyslovými partnery a společnostmi s cílem plnit poslání centra.

Prosím navštivte stránku www.six-centre.cz pro získání více informací o Centru SIX.

 • SIX – Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů
  Vysoké učení technické v Brně
  Technická 3082/12, 616 00 Brno
  six@feec.vutbr.cz
  www.six.-centre.cz