VIII. Praktické informace: práce a život na jižní Moravě

První věcí, kterou je potřeba si o jižní Moravě zapamatovat, je, že zdejší lidé, jejich styl života, prostředí a kultura jsou vzdáleny nejen od vaší mateřské země, ale také od Prahy, což jste možná už slyšeli. Druhou věcí, o níž je dobré vědět, je, že místní „krajanská scéna“ je poněkud malá (ve srovnání např. s Prahou nebo Vídní) a je založena spíše na zakládání osobních vztahů než na jasně viditelných a institucionalizovaných organizacích. V neposlední řadě je dobré mít na paměti, že mnohé z toho, s čím se zde setkáte, se vám bude zdát zvláštní. Je proto lepší se raději pokusit pochopit českou mentalitu než předpokládat, že se Češi přes noc změní jen proto, že to očekáváte. Proto doporučujeme, aby každý nově příchozí sáhl po výtisku Haškova sto let starého románu „Dobrý voják Švejk“, přečetl jej, smál se a porozuměl! Tato kapitola se zabývá aspekty života, s nimiž se zahraniční komunita zde na jižní Moravě musí smířit. Možná zažijete potíže a frustraci kvůli jazykové bariéře nebo jiné záležitosti. Doufáme však, že tento text vám pomůže tyto problémy překonat. Naším cílem je také nabídnout osvědčený výběr přátelských a efektivních služeb, které by měly splnit vaše očekávání. Nabídka informací, kterou zde prezentujeme, je založena na průzkumu provedeném mezi zahraničními investory v Brně a v Jihomoravském kraji a věříme, že jejich doporučení vám přijdou vhod. Nemůžeme vám zaručit, že budete vždy spokojeni s jejich službami,nicméně jsme přesvědčeni, že tímto způsobem se zvýší pravděpodobnost, že vaše cesta k úspěšným obchodům na jižní Moravě bude mít vítězný závěr.